10 termen die je om de oren vliegen tijdens de studie

Er zijn van die termen die je tijdens de studie zo vaak hoort, dat je ze onlosmakelijk met je studententijd zult verbinden. We vroegen geografen welke termen zij het vaakst hoorden en selecteerden de tien meest genoemde. Natuurlijk leggen we voor degenen die de betekenis alweer zijn vergeten (en voor de niet-geografen) ook kort uit wat de term inhoudt.

Dit zijn de tien termen die je om de oren vliegen tijdens de studie:

Gentrification
‘Het proces van sociale, culturele en economische opwaardering van een buurt en de daarmee gepaard gaande toename in populariteit. Door de instroom van nieuwe kapitaalkrachtige bewoners verandert de sociaal-culturele samenstelling van de buurt, wat nog eens versterkt wordt door de uitstroom van de oorspronkelijke bewoners (uit lagere klassen) die de hogere woningprijzen niet (meer) kunnen ophoesten. Schoolvoorbeeld: de Jordaan in Amsterdam.’

Human capital
‘Dit is kapitaal dat niet in geld is uit te drukken, maar eerder in kennis en vaardigheden die een mens bezit. Die eigenschappen kunnen ingezet worden in arbeid en hebben een grote, indirecte economische waarde. Denk bijvoorbeeld aan de regio Eindhoven: gemiddeld genomen de slimste regio ter wereld. Hier bevindt zich veel human capital door het high tech cluster dat er is ontstaan.’

Mondialisering / ‘globalisation’
‘Een voortdurend proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie, vooral veroorzaakt door steeds betere informatie- en communicatietechnologie. Het uit zich vooral door schaalvergroting, internationale handel en de verspreiding van consumentenculturen.’

Centrum-periferie
‘Het centrum is in deze verhouding een kerngebied (bijvoorbeeld een stad); de periferie het verder gelegen gebied (bijvoorbeeld platteland). Het centrum is dominant, daar worden de besluiten genomen en is de economische en politieke macht gevestigd. Op mondiaal niveau wordt de relatie tussen westerse rijke landen en ontwikkelingslanden vaak aangeduid als een centrum-periferie verhouding.’

Third place
‘Dit is een plek waar je, buiten je woning (first place) of je werkplaats (second place), naartoe gaat om te ontspannen en/of voor sociaal contact. In de geografie wordt hiermee vooral gedoeld op parken, cafés/koffietentjes, pleinen of bibliotheken. In feite kan echter alles wat je voor vrije tijdsdoeleinden gebruikt een third place zijn.’

Outsourcing/Offshoring
‘Outsourcing is het uitbesteden van werkzaamheden aan een ander bedrijf. Offshoring is het verplaatsen van werkzaamheden naar een ander land, vaak vanwege lagere productiekosten. Dat kan bij een ander bedrijf zijn, maar ook een buitenlandse vestiging van het eigen bedrijf.’

YUP(pie)
‘Een Engelse afkorting voor Young Urban Professional. Het gaat hier vooral om een hoogopgeleide jongere met een goed betaalde baan, woonachtig in een stad.’

Creative class
‘Dit is een begrip dat is geïntroduceerd door de bekende Amerikaanse socioloog/geograaf Richard Florida. De creative class is het gedeelte van de beroepsbevolking dat innovatieve arbeid verricht, zoals ontwerpers, wetenschappers en andere kenniswerkers. (Grofweg ‘denkers’ in plaats van ‘doeners’.) Volgens Florida is deze groep cruciaal voor het succes van een stad en zijn term wordt dan ook vaak gebruikt in stedelijk beleid, met name in de VS.’

NIMBY
‘Een Engelse afkorting voor Not In My Back Yard. Dit komt er op neer dat veel mensen wel een bepaalde voorziening willen benutten, maar er geen hinder van willen ondervinden. Je zult bijvoorbeeld weleens vliegen, maar je zult niet blij zijn wanneer er een vliegveld achter je huis wordt aangelegd. Dit soort ruimtelijke plannen van algemeen belang leiden vaak tot weerstand in de omgeving van het plangebied. NIMBY-weerstand is een van de talloze oorzaken waardoor de aanleg van de Noord/Zuidlijn zo lang op zich liet wachten.’

Padafhankelijkheid
‘Dit betekent dat de keuzes die gemaakt zijn in het verleden, de keuzes in het heden mede bepalen. Soms kunnen hele kleine keuzes in het verleden grote gevolgen hebben voor de toekomst. In de stadsgeografie wordt deze term vaak gebruikt om aan te geven waarom een stad geworden is zoals die is. Zo is Rotterdam gevormd door internationale handel dankzij de haven.’


Ben jij al #GEOGRAAF? Voor slechts 15 euro word je een jaar lang #GEOGRAAF (abonnee) en help je het platform uit te breiden. Je krijgt er onder andere exclusieve interviews en een draag- of rugtas voor terug. Meer info vind je hier.


Foto: Mockup image created by Jannoon028 – Freepik.com (eigen bewerking).

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s