Werken bij Regioplan: ‘Onze rapporten kunnen reden zijn tot beleidsherziening’

Jeanine (51) werkt bij Regioplan als Manager Onderzoek en Advies, waar ze zich bezighoudt met integratie- en migratievraagstukken. Het doel is om met gericht onderzoek bij te dragen aan beleidsvorming en uitvoering op deze terreinen. 

Regioplan houdt zich onder andere bezig met migratie- en integratievraagstukken in Nederland. Hierbij steunt Regioplan het Rijk, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties met onderzoek en advies rondom deze vraagstukken. Dit doet Regioplan in de vorm van het verzamelen van informatie over immigratie, onderzoek doen naar het huidige integratiebeleid en het onderzoeken van mogelijke oplossingen of verbeteringen. In dit onderzoek is aandacht voor verschillende dimensies van integratie, zowel sociaal-economische als sociaal-culturele integratie.

Dit artikel is geschreven door Solinde Vos, Bas Zwart, Afra Turan, Marcus Souza dos Santos, Lotte Korsten en Sara Bugara, als onderdeel van een eerstejaarsvak van de opleiding Sociale geografie en planologie aan de UvA. De drie beste blogs worden deze maand gepubliceerd.

Arbeidsmarkt
Het onderzoek dat Jeanine doet is heel divers, maar heeft altijd een raakvlak met migratie en integratie. ‘Ik ben veel bezig met arbeidsmarktintegratie van migranten en doe veel onderzoek rondom inburgering.’ Zo maakt ze rapporten voor onder andere de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) om ontwikkelingen in migratie en de integratie van migranten in Nederland weer te geven aan de hand van statistische gegevens. ‘We leveren één keer per jaar een Nederlands rapport op en vertegenwoordigen Nederland in Parijs bij de OECD.’

Inburgering
Daarnaast doet Jeanine onderzoek naar de inburgering in Nederland en hoe deze verbeterd kan worden. Zo is ze momenteel bezig met een project waarin wordt onderzocht hoe kennis en begrip van Nederlandse normen en waarden het best kunnen worden overgebracht aan immigranten. ‘Mensen die naar Nederland komen, moeten niet alleen de taal leren, maar ze moeten bijvoorbeeld ook een examen maken over Nederlandse normen en waarden.’

”Het inburgeringsbeleid is de laatste jaren
enorm achteruit gegaan.
Door middel van onderzoek kunnen
de problemen blootgelegd worden.”

Jeanine is van mening dat er een enorme verslechtering van het inburgeringsbeleid heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2013. ‘Er is weinig ondersteuning om migranten te helpen om hun plek te vinden en er is weinig aandacht voor de behoeftes van bepaalde groepen. Het inburgeringsbeleid is de laatste jaren enorm achteruit gegaan. Door middel van onderzoek kunnen de problemen blootgelegd worden wat kan bijdragen aan herziening van het beleid.’

Vraaggestuurd onderzoek
Regioplan doet aan vraaggestuurd onderzoek, veelal in opdracht van gemeenten of het Rijk. ‘We zijn niet vrij in de vraagstelling, want er komt een vraag op ons af waarop een opdrachtgever een antwoord wilt hebben. Dit verschilt dus van wetenschappelijk onderzoek waarin de eigen vraagstelling kan worden geformuleerd.’

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek? ‘We hebben rapporten gemaakt die de aanleiding zijn geweest om beleid te veranderen,’ legt Jeanine uit. ‘We hebben in het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis onderzoek gedaan en een advies uitgebracht. Je ziet dat dit advies goed opgepakt is bij de gemeenten. Dat gebeurt echter niet met al het onderzoek.’

Verschillende disciplines en schaalniveaus
Jeanine is actief in een team van mensen met verschillende disciplines: economen, juristen, sociaal psychologen, sociaal geografen, planologen en algemeen sociale wetenschappers. Er wordt altijd in teams gewerkt. Meestal werkt Jeanine in een team van drie personen, maar aan grotere projecten werken meer mensen mee.

”We hebben rapporten gemaakt die de aanleiding
zijn geweest om beleid te veranderen.”

‘Het aantrekkelijke van geografie is dat op verschillende schaalniveaus kan worden gezocht naar oorzaken voor verklaringen van problemen en vraagstukken’, vertelt Jeanine. ‘Dat vind ik echt wel een meerwaarde van een geograaf. Soms wordt er namelijk onderzoek uitgevoerd op lokaal schaalniveau, op andere momenten wordt onderzoek uitgevoerd op regionaal schaalniveau. Dit maakt het werk afwisselend.’

Gereedschapskist
Jeanine raadt toekomstige sociaal geografen aan om zich tijdens de opleiding vooral te focussen op kennis van onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze kennis wordt volgens Jeanine veelvoudig gebruikt na de opleiding en is nodig om goed onderzoek te kunnen doen. Zelf vergelijkt Jeanine sociale geografie met een gereedschapskist; een benadering waarmee je leert om op een bepaalde manier naar de werkelijkheid te kijken. Deze gereedschapskist helpt je te kijken vanuit verschillende perspectieven, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van andere disciplines zoals sociologie, politicologie en economie.

‘Het is dus van belang om als toekomstig sociaal geograaf over de juiste middelen te beschikken. Hiervoor is het belangrijk in staat te kunnen zijn om met verschillende schaalniveaus te werken en te kijken vanuit meerdere perspectieven. Enkel op deze manier kan een sociaal geograaf een goede gereedschapskist samenstellen.’


Ben jij al #GEOGRAAF?  Voor slechts 15 euro word je een jaar lang #GEOGRAAF (abonnee) en help je het platform uit te breiden. Je krijgt er onder andere exclusieve interviews en een katoenen tas voor terug. Meer info vind je hier.


Jeanine begon haar carrière als sociaal geograaf in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze Sociale Geografie studeerde. Hierna voltooide ze haar master Human Geography in 1991. Daarna werkte ze van 1992 tot 1997 als onderzoeker in opleiding aan de UvA bij de studie Sociale Geografie, waar zij promoveerde op een onderzoek naar arbeidsmigratie van Mexico naar de Verenigde Staten. Jeanine werkt sinds 1998 bij Regioplan, waar zij zich bezighoudt met vraagstukken over migratie, integratie en mensenhandel. Hier werkte ze eerst als senior onderzoeker en sinds 2002 als manager onderzoek.

Heb je een vraag voor Jeanine? Vraag haar contactgegevens via onderstaand formulier aan.

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s